Удостоверение от КЗЛД

Удостоверение от КЗЛД

Над 4 236 566 дигитализирани хартиени документа, организирани, съхранявани и управлявани в електронен архив:

ЦИФРОАКТ е създадена с цел възстановяване, дигитализиране и архивиране на административни документи, находящи се в общинските администрации и държавни архиви.

ЦИФРОАКТ използва дигитална технология в цифровизацията на Актовете по гражданско състояние и Семейни регистри, позволяваща да се получи една уникално бяла и изчистена от следите на времето снимка на документа.

ЦИФРОАКТ премина успешно процедура по сертифициране на извършваните услуги, услугите и обработваната от нас информация по своето качество отговарят на изискванията на определени европейски и световни стандарти. Сертификацията преди всичко е едно от най-важните средства за постигане, поддържане и контрол на високо качество.

Брой уникални посещения - 

Website Free Tracking
ISO 27001:2013

ISO 27001:2013

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO/IEC 20000-1:2011

ISO/IEC 20000-1:2011

Цифровизация на административни документи

За контакт:

Николай Буров - Управител

  • Адрес: гр. Плевен 5800, Ул. "Хаджи Димитър" №77 Вх.Б Ет.2 Ап.6
  • Тел.: 0882 17 21 21
  • e-mail: cifroakt@gmail.com